Chetana's H.S. College of Commerce & Economics 
 Smt. Kusumtai Chaudhari College of Arts
 

Learning Resources Center

“शिक्षण हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचाच नव्हे, तर राष्ट्रजीवनाचाही पाया असतो. तो सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने परंपरेपेक्षा वेगळाच दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. त्यासाठी उपजीविकेशी शिक्षणाची सांगड घालायला नको. उपजीविका हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो, हे निःसंशय. पण मुळात जीविका त्यापेक्षाही अग्रक्रमाची व महत्त्वाची असते. उपजीविकेचा प्रश्न सोडविण्याची काळजी निरक्षर पशुपक्ष्यांनाही नसते. शिकलेल्या मनुष्याला तेवढी काळजी करावी लागत असेल तर शिक्षणाचा उपयोग काय? शिक्षणाने माणूस आत्मनिर्भर बनला पाहिजे. स्वतःच्या पायावर प्रतिष्ठेने जगण्याचा आत्मविश्वास त्याच्या अंगी बाणला पाहिजे. केवळ उदरनिर्वाहाच्या बाबतीतच नव्हे, तर जीवनातील प्रत्येक परीक्षेच्या बाबतीत, बिकट प्रसंगी निर्णय घेण्याच्या बाबतीत तो स्वावलंबी झाला पाहिजे. गांधीजींनी मूलगामी जीवनोपयोगी शिक्षणाची कल्पना त्यासाठीच मांडली होती. निरक्षरांना साक्षर करणे एवढेच सीमित उद्दिष्ट शिक्षणाचे कधीच नसते. आयुष्याचे सार्थक कशात आहे, हे अचूक ओळखणे, त्या दृष्टिने सजगपणे अखंड प्रयत्नशील राहणे, व त्याद्वारे बहुमोल मानवी जीवन यशस्वी करण्याबाबतची कृतकृत्यता अनुभवणे हे शिक्षणाचे खरे उद्दिष्ट असले पाहिजे.”


लोकसेवक मधुकरराव चौधरी


Library Annual Program 

LIBRARY SEMINAR

One day State Level Seminar on ‘Role of Librarians in Digital Era’ that was organized successfully in our College on 23rd February 2017. The theme of the one day state level Seminar on ‘Role of Librarians in Digital Era’ was organized by Chetana’s Mansukhlal Chhaganlal Library under the stewardship of Mr. Sanjay More, librarian.

BOOK EXHIBITION - CUM SALE

Every year the college library holds the book exhibition cum sale event to have a glance at recent publications and to facilitate bulk purchase of books.

Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti

Every year the college library celebrate the Dr. Ambedkar Jayanti and arrange the Book Exhibition on his books.

Library Workshop


Library Successfully organised a workshop on 'Application of Google Tools for Academic Purpose' on 21st February 2018. A well know person Mr. Pralhad Jadhav was invited as a resource person for this workshop. A workshop provide platform to discuss and important of Google Tools for Academic purpose. It is good learning opportunity for all students. We received more than 198 students participated in this workshop.